Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo năm 2022

Sáng ngày 27/5/2022, Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền và tôn giáo huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Thời - Phó Trưởng Ban, Ban dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác nhân quyền và tôn giáo Huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác nhân quyền và tôn giáo huyện khẳng định: Thời gian qua, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền đã được các cấp ủy trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác nhân quyền và tôn giáo huyện Lý Văn Giàu đề nghị các đại biểu dự tập huấn cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt các kiến thức cơ bản nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo, nhân quyền, cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ông Nguyễn Hữu Thời - Phó Trưởng Ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo, công tác dân vận trong đồng bào tôn giáo hiện nay, cụ thể hóa một số văn bản lãnh, chỉ đạo đối với công tác tôn giáo hiện nay, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền và tôn giáo…

Qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác Nhân quyền và tôn giáo ở địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

BT + Ảnh: Thanh Tùng