Xuất bản thông tin

null Tân Hồng sơ kết mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng sơ kết mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”

nghị sơ kết 01 năm triển thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phát động. Đến dự, ông Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện, Bà Lê Thị Lệ Thủy Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy/Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn dự hội nghị.

Huyện Tân Hồng triển khai thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “ người nông dân chuyên nghiệp” tại xã An Phước trên lĩnh vực sản xuất cây lúa có 30 hộ nông dân tham gia với diện tích sản xuất 90 ha, tập trung trong hợp tác xã Phước Lộc. Qua hơn một năm thực hiện, mô hình được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương xã An Phước, sự phối hợp tuyên truyền vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và các ngành, đoàn thể các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nông dân tham gia mô hình.

Qua một năm thực hiện hầu hết các hộ tham gia mô hình thực tuân thủ các quy định về sản xuất an toàn, những quy định bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động, thực hiện tốt Luật Hợp tác xã và các nội quy, quy chế, bảo đảm hài hòa trong quan hệ hỗ trợ cùng cộng đồng, sẳn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng tham gia các chương trình liên kết trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các quy chuẩn an toàn như VietGAP…

Kết quả quả bình xét cuối năm 2021 của các xã, trong 113 hộ tham gia thực hiện mô hình, có 22/30 hộ đạt danh hiệu “Người nông dân sản xuất chuyên nghiệp ”. Thông qua mô hình đã góp phần giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới mọi đối tượng, thành viên Hợp tác xã, Hội quán, Tổ nhân tự quản và Nhân dân trên địa bàn Huyện để tham gia thực hiện mô hình, phát huy vai trò của các ngành, lĩnh vực phụ trách hướng dẫn người dân thực hiện và hoàn thành các tiêu chí “Người nông dân chuyên nghiệp”, thường xuyên tổ chức tập huấn cho nông dân tiếp thu và mạnh dạn ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch của huyện, chú trọng sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, dần hình thành sản phẩm chủ lực của địa phương./.

Thanh Tùng