Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2022

Chiều ngày 07/6/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hồng tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Tiểu đoàn dự bị động viên năm 2022, cho 145 đồng chí là sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc Tiểu đoàn Dự bị động viên huyện. Đến dự khai mạc, ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện; ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; ông Phan Công Luận - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự.

Trong thời gian 18 ngày huấn luyện, các đồng chí sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi, phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, nội dung  tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một sô vũ khí, trang bị mới. Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu: Lực lượng dự bị động viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân, sẵn sàng tham gia huấn luyện, tích cực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình, Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào ở địa phương...

 Thông qua đợt huấn luyện, nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỷ, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ thuộc Tiểu đoàn dự bị động viên của huyện, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Được biết, đợt huấn luyện lần này cũng nhằm phục vụ cho công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2022.

Thanh Tùng