Xuất bản thông tin

null Hội thảo Mô hình "Sản xuất lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP"

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo Mô hình "Sản xuất lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP"

Sáng ngày 15/6/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng tổ chức Hội thảo mô hình “Sản xuất lúa bền vững theo hướng tiêu chuẩn SRP” vụ Hè thu 2022 để đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện mô hình và rút ra bài học kinh nghiệm khi thực hiện mô hình tại HTX DVNN Phước Lộc - xã An Phước. Với Quy mô 50 ha của 19 hộ dân tham gia, khoảng 3 ngày nữa là thu hoạch.

Nông dân tham quan thực tế mô hình sản xuất lúa bền vững

Các nông dân trong huyện đi tham quan thực tế mô hình và đánh giá cao về  mặt kinh tế từ mô hình cánh đồng trọng điểm mang lại, nhất là nông dân tham gia thực hiện mô hình nhận biết và hiểu về các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn bền vững SRP, diện tíchsản xuất được áp dụng cơ giới hóa, sử dụng phân bón hữu cơ trùn quế, góp phần giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường và tăng lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích.Theo tính toán: Tổng chi 20,9 triệu đồng/ha thấp hơn 2,9 đồng/ha triệu đồng so với ruộng ngoài mô hình; Năng suất đạt 5,7 tấn/ha, giá lúa bao tiêu làm giống 6.250 đồng/kg, trừ đi các khoản chi phí thu lợi nhuận 14,6 triệu đồng/ha cao hơn 2,9 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Nông dân Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất lúa bền vững

Qua đó, Nông dân HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc kiến nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện cần mở rộng thêm diện tích 35ha trong thực hiện mô hình ở vụ mùa tới. Riêng nông dân ngoài mô hình đề nghị Ngành chức năng nhân rộng mô hình “Sản xuất lúa bền vững theo hướng tiêu chuẩn SRP”; tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng tiêu chuẩn SRP cho các hộ sản xuất, đồng thời ký kết bao tiêu sản phẩm ổn định đầu ra cho nông dân/.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung