Xuất bản thông tin

null Đoàn tham vấn số 2 HĐND Tỉnh tham vấn ý kiến nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn tham vấn số 2 HĐND Tỉnh tham vấn ý kiến nhân dân

Sáng ngày 17/6/2022, Đoàn tham vấn số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội đồng Nhân dân Huyện Tân Hồng tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân xã Tân Công Chí và thị trấn Sa Rài với các nội dung quy định danh mục thu, mức thu, đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung tham vấn, được trao đổi trực tiếp và lấy ý kiến thông qua Phiếu liên quan đến công tác thu học phí năm học 2022 – 2023; dự thảo Nghị quyết về quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm: Các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập; Cơ chế quản lý thu, chi; chế độ miễn, giảm các khoản thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập.

Trên cơ sở tham vấn, Đoàn sẽ ghi nhận ý kiến, thu thập thông tin liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả tham vấn đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh