Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022

Trang chủ Tuyên truyền

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 23/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp về việc tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở năm 2022 và Văn bản số 181/UBND-NC ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc dự tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022

Theo đó, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn Huyện.

            Chương trình tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trực tiếp 01 buổi. Thành phần: Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, Bà Huỳnh Thị Phương Thịnh - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp. Đại diện Ủy ban nhân dân Huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng và cùng 54 Hòa giải viên ở cơ sở của các xã, thị trấn.

            Nội dung tập huấn:

            - Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp: Triển khai Pháp luật về Hòa giải ở cơ sở .

            -  Bà Huỳnh Thị Phương Thịnh - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp: Triển khai Kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo quy định của Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viên.

(Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp)

(Quan cảnh buổi tập huấn)

            Cuối buổi tập huấn bà Đặng Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Hồng đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng phát biểu chân thành cảm ơn Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, Bà Huỳnh Thị Phương Thịnh - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã bỏ ít thời gian đến huyện Tân Hồng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đề nghị hòa giải viên được tập huấn tiếp thu kỹ năng đã được truyền đạt để tổ chức hòa giải trong thời gian tới được tốt hơn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trần Văn Sĩ