Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân xã Tân Công Chí tổ chức họp bất thường

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân xã Tân Công Chí tổ chức họp bất thường

Sáng ngày 07/5/2020, HĐND xã Tân Công Chí tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, Uỷ viên UBND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có bà Đào Ngọc Bích, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; ông Nguyễn Văn Vằn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện.

Quang cảnh buổi họp HĐND xã bất thường

      Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, nghỉ hưu theo chế độ; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Nguyến Văn Khoa, lý do đi xuất khẩu lao động ở Nhật; Tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND Xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Thành Được; Tờ trình bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND Xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Thắng, Trưởng Công an xã và một số nội dung khác.

Bí thư Đảng uỷ xã tặng hoa chúc mừng

Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu, kết quả 100% số phiếu tán thành ông Võ Thành Được, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Công Chí và ông Võ Trọng Thắng, ủy viên UBND xã, Trưởng Công an xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phi Hậu