Xuất bản thông tin

null Giám sát sử dụng, quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giám sát sử dụng, quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện Tân Hồng tổ chức giám sát công tác thực thi pháp luật về triển khai các quy định trong sử dụng, quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tại các xã, thị trấn, trên địa bàn Huyện.

Giám sát tại xã Thông Bình, Đoàn ghi nhận việc cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cho 62 hộ dân trên cụm tuyến dân cư; đăng ký cấp mới 21 hồ sơ, không có hồ sơ tồn dọng trễ hẹn; lập, ghi chép sổ sách tiếp nhận, theo dõi đúng theo quy định. Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện yêu cầu địa phương quản lý và cắm mốc diện tích đất công, nhằm tránh bao chiếm xây dựng trên đất công; kiểm tra và xử lý các trường hợp chuyển mục đích sử dụng trái phép; rà soát khu vực các khu vực đất công huyện giao cho xã quản lý tham mưu đề xuất đưa ra khai thác bằng hình thức giao đất, cho thuê đất...

Thông qua giám sát, nhằm đánh giá đúng thực chất việc sử dụng, quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện theo quy định của pháp luật./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng