Xuất bản thông tin

null Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

Sáng ngày 04/7/2022, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng họp thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X. Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh cùng các Ban HĐND Tỉnh. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện/Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Tân Hồng chủ trì cuộc họp.

            Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa X như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022 – 2023. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Nam Sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2045.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh, các đại biểu dự họp còn đề xuất, kiến nghị cần sớm thực hiện Nghị định 20 của Chính Phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội để các cơ quan có thẩm quyền triển khai áp dụng các chính sách về trợ giúp xã hội dựa trên thực tế tình hình tại địa phương; Cần có hướng dẫn cụ thể chi trả chế độ cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đón rước người dân trở về quê từ các tỉnh thành phố trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp được Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tân Hồng tiếp thu và sẽ trình trong kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X sắp tới./.

BT: Thuỳ Dung  + Ảnh: Tiến Thịnh