Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện gặp gỡi, đối thoại với nhân dân 3 xã biên giới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lãnh đạo Huyện gặp gỡi, đối thoại với nhân dân 3 xã biên giới

Chiều ngày 04/7/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa ông Đinh Văn Năm – Tỉnh ủy viên/ Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, ông Lý Văn Giàu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện, với trên 100 bà con nhân dân tại xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Thông Bình.

Tại đây, Nhân dân được xem Video Clip về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm.

Qua đó, Nhân dân rất phấn khởi về những kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Và trong buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại này, nhân dân thẳng thắng trình bày những ý kiến của mình xoay quanh các nội dung về phát triển kiinh tế đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nhất là kinh tế biên giới; đầu tư và kêu gọi phát triển đô thị Dinh Bà; thực hiện liên kết trong sản xuất; hoạt động của HTX, Hội quán và Tổ hợp tác; các giải pháp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển du lịch vùng để tạo dựng hình ảnh địa phương; vấn đề xử lý rác thải, nước sinh hoạt; tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới; tinh thần thái độ của cán bộ, công chức, viên trong thực thi nhiệm vụ....

Qua các ý kiến của nhân dân, ông Đinh Văn Năm, - Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và các Phó Bí thư Huyện ủy trả lời từng nội dung, cụ thể những vấn đề và các nội dung mà nhân dân bày tỏ tại buổi gặp gỡ này. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị vừa nêu, giúp nhân dân tin tưởng và an tâm công tác, sản xuất.

Buổi gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với Nhân dân lần thứ I năm 2022, với mục đích là: Trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Huyện và những vấn đề còn hạn chế, nảy sinh trong qúa trình thực hiện...góp phần tăng cường mới quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng