Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 7 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 7 năm 2022

            UBND huyện Tân Hồng họp lệ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 6 và triển khai nhiệm vụ thực hiện tháng 7 năm 2022. Ông Mai Văn Siêng – Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

            Trong tháng 6 năm 2022, UBND Huyện lãnh chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Tổng diện xuống giống lúa từ đầu năm đến nay 44.699ha, sản lượng đạt trên 155.670 tấn; phát triển chăn nuôi ổn định, nhất là đàn trâu, bò với trên 12.260 con; Huyện có 6 xã đạt nông thôn mới gồm  xã Tân Thành B và Tân Công Chí, An Phước, xã Tân Hộ Cơ, Bình Phú và xã Tân Phước, còn 02 xã Thông Bình và Tân Thành A đạt 15 tiêu chí.

 Bên cạnh, UBND huyện còn tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện tốt. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn Huyện được chú trọng, đưa ra các danh mục kêu gọi đầu tư nhiều lĩnh vực. Chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm thực hiện; An ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông đường bộ chưa được kiềm chế, trong tháng xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng – Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu cho các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những mặt trọng tâm trong tháng 7 năm 2022 như: Thông tin, tuyên truyền về phòng chống, giông lốc để Nhân dân nắm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tập trung thu ngân sách đối với các nguồn thu còn thấp và thu nợ các chương trình; chi ngân sách đảm bảo đúng dự) toán được duyệt; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương khởi công các công trình còn lại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình năm 2022; thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”; thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế ổn định; xây dựng, sửa chữa trường lớp để đảm bảo kịp cho năm học 2022 - 2023; thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền “kỷ cương, trách nhiệm” phục vụ Nhân dân. Triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số trên địa bàn Huyện; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ. Phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới; Sẳn sàng lực lượng, phương tiện cơ động phòng, chống thiên tai khi xảy ra trên địa bàn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng