Xuất bản thông tin

null Kỳ họp lần thứ 9 BCH Đảng bộ huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kỳ họp lần thứ 9 BCH Đảng bộ huyện Tân Hồng

Sáng ngày 11/7/2022, BCH Đảng bộ huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022; giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - quân sự địa phương và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các ngành, các cấp trong huyện tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới đối với các xã Tân Thành B và Tân Công Chí, An Phước và xã Tân Hộ Cơ; Huyện có thêm Bình Phú và xã Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số của Huyện lên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thông Bình và xã Tân Thành A đạt 15 tiêu chí; Địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của địa phương; An sinh xã hội được quan tâm; An ninh tuyến biên giới được đảm bảo; Tổ chức thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 bảo đảm an toàn đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động rà soát đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế của Huyện; tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã, Hội quán; Chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng gắn kết hài hòa với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và kinh tế biên giới; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, "tín dụng đen", tội phạm trộm cắp, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; kiềm chế và giảm vi phạm về tai nạn giao thông; duy trì tốt công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch CoVid - 19 trong điều kiện mới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng