Xuất bản thông tin

null Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sáng ngày 20/7/2022, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Đến dự có Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Tỉnh, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Tân Hồng. Đến nay đã thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng, chính sách với tổng dư nợ đến cuối tháng 6/2022 tổng doanh số trên 357 tỷ đồng với 13.407 lượt hộ vay. Qua đó giúp cho 40.305 hộ nghèo và hộ cận nghèovà các hộ chính sách khác được vay vốn, đã có 8.209 hộ thoát nghèo, giúp 3.663 học sinh, sinh viên khó khăn để học tập….. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2021 xuống còn 5,03 %. Đặc biệt nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 0,7 triệu đồng/người năm 2002 lên 49,9 triệu đồng/người năm 2022 (tăng hơn 71,2 lần so với năm 2002), giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 5,03%, đời sống của Nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Tháp đề nghị huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hằng năm UBND huyện dành một phần vốn ngân sách uỷ thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, rà soát các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu, đủ điều kiện, đúng đối tượng theo Nghị quyết 11 của Chính Phủ ngày 30/01/2022 để thực hiện cho vay theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cho rằng: Vốn tín dụng chính sách đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện trong 20 năm qua, tính đến năm cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,03 %, cho thấy công tác tín dụng chính sách tại huyện thực hiện đạt được rất đáng khích lệ, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo... Bên cạnh đó Bí thư huyện ủy đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ngân hàng CSXH Trung ương khen thưởng, UBND huyện Tân Hồng tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 78/2002 của Chính Phủ.

Thanh Tùng