Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Hội nông dân đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng; Hội nông dân đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022

            Sáng ngày 14/7/2022, Hội nông dân huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện, ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

            Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện thường xuyên gắn với tuyên truyền vận học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đã tuyên truyền 420 cuộc, với trên 12.200 lượt cán bộ, hội viên nông dân dự đạt 68% chỉ tiêu. Qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân khơi dậy tin thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực ủng hộ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác tổ chức xây dựng Hội tiếp tục củng cố và hoàn thiện; phát trển mới 1.994 hội viên đạt 317% chỉ tiêu, nâng tổng số 7.970 hội viên sinh hoạt ở 38 Chi và 221 Tổ hội. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, từ đó khích lệ các phong trào. Nhiều phong trào trong nông thôn, nông dân ngày càng củng cố và phát huy hiệu quả, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào hỗ trợ vốn cho nông dân, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng tổ hùn vốn xây cất nhà, vận động nhân dân xây dựng quỹ tương trợ và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh…

            Tại Hội nghị, Hội nông dân huyện Tân Hồng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện từ nay đến cuối năm 2022, đó là: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận  động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mớí- đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, trong đó tập trung củng cố  nâng cao chất lượng các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”; tham gia phối hợp với các ngành vận liên quan, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, quy trình sản xuất an toàn hiện đại, nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh