Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Lễ công bố xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Lễ công bố xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 14/7/2022, Huyện ủy, UBND huyện Tân Hồng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Phú tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận xã Bình Phú đạt chuẩn NTM năm 2021. Đây là xã thứ 6/8 của huyện Tân Hồng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, địa phương đã tạo mọi điều kiện để Nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,64%. hằng năm giới thiệu, tạo việc làm trong và ngoài tỉnh cho trên 5.320 lao động. Mức sống người dân được nâng lên, tạo tiền đề để Bình Phú huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình phúc lợi phục vụ người dân. Các tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục, trường học, môi trường; nhà ở, an ninh trật tự đều được thực hiện tốt và đạt so với yêu cầu...

Dịp này, 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được UBND huyện khen thưởng.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng