Xuất bản thông tin

null Đại hội hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phát Tài nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phát Tài nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài, xã Tân Thành huyện Tân Hồng tổ chức đại hội thường niên nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đại diện Trung tâm đào tạo Kinh tế hợp tác, Trường quản lý cán bộ nông nghiệp II, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND Huyện, lãnh Phòng Nông nghiệp và PTNT và một số ngành liện quan, Đảng ủy, UBND xã Tân Thành B, cùng 60 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX , báo cáo thu chi tài chính năm. Hợp tác xã hiện có 70 thành viên tăng 25 thành viên so với đầu nhiệm kỳ, với 183 cổ phần. Nhiệm kỳ qua, HTX đã triển khai các dịch vụ phục vụ đời sống thành viên gồm: Dịch vụ bơm tưới và liên kết tiêu thụ nông sản Tổng doanh thu của hợp tác xã đến cuối năm 2021 đạt 424 triệu 920 ngàn đồng.

Đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Hợp tác xã tập trung vào 07 dịch vụ như: Dịch vụ tưới tiêu, dịch vụ giới thiệu, liên kết và tiêu thụ nông sản, Dịch vụ làm đất, Dịch vụ bán gạo, máy xay gạo, dịch vụ xạ hàng, dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ bán vật tư nông nghiệp. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Hợp tác xã nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phát biểu tại đại hội, Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu hoạt động của Hợp tác xã phải tuân thủ theo quy định của luật Hợp tác xã năm 2012.  Mặc khác, Hợp tác xã có vai trò trong việc định hướng, hỗ trợ kinh tế hộ nông dân cho nên công tác lãnh đạo điều hành của Hội đồng quản trị Hợp tác xã phải chủ động hơn trong việc liên kết với các đầu mối doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho các xã viên. Trong thời gian tới, để hoạt động có hiệu quả hơn, HTX cần có phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng, bảo đảm quyền lợi cho các thành viên. Bên cạnh đó Phó Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nhã đề nghị các phòng, ban ngành huyện và các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ HTX đi vào hoạt động ổn định, tạo điều kiện cho HĐQT HTX được tham gia đào tạo các lớp nâng cao năng lực, tham quan thực tế; xây dựng liên kết đầu vào, đầu ra ổn định nhằm tạo nguồn thu cho hợp tác xã.

Thanh Tùng