Xuất bản thông tin

null Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa & Thông tin Huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa & Thông tin Huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025

            Chiều ngày 25/7/2022, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện thuộc Đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội tổ chức đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự, có đồng chí Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện/Bí thư Đảng ủy Khối Văn hóa - Xã hội.

   Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết chi bộ đã đề ra, một số chỉ tiêu cơ quan đã hoàn thành và có nhiều khởi sắc, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; Công tác quản lý nhà nước và tham mưu kịp thời các văn bản cho cấp trên; công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu bạn nghe đài; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao thể thao phát triển tốt.

            Tại đại hội, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đi đến thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2025: Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị được tiếp chỉ thị, nghị quyết và các văn bản luật mới ban hành; Phát triển 01 đảng viên; Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đơn vị đạt cơ quan văn hóa; Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40%/ năm/tổng số dân số;  Số hộ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên 30%/ năm/tổng số dân số; tham dự Hội thi, hội diễn, giải thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch hàng năm; Hàng năm có 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ...

            Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, đồng chí Lương Thị Anh Đào - tái cử giữ chức Bí thư; đồng chí Lâm Thành Được, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa & Thông tin Huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng