Xuất bản thông tin

null Tổ chức lớp đi thực tế cho lớp học nhận thức về đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức lớp đi thực tế cho lớp học nhận thức về đảng

Chiều ngày 25/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức cho các học viên tìm hiểu về lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2022, Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức cho các học viên tìm hiểu thực tế tại đền thờ liệt sĩ Huyện.

Tại đây, các học viên được xem phim tư liệu nói về những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh giành lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc ngày hôm nay.

Thông chuyến đi thực tế này, giúp cho các học viên lớp nhận thức về đảng hiểu rõ hơn về những công hiến lớm lao của các anh hùng liệt sĩ mà rèn luyện phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Thanh Tùng