Xuất bản thông tin

null Cụm thi đua số 3 - tỉnh Đồng Tháp đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Cụm thi đua số 3 - tỉnh Đồng Tháp đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 26/7/2022, Tại huyện Tân Hồng, Cụm thi đua số 03 - tỉnh Đồng Tháp gồm huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và Thanh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động của cụm thi đua số 3 - tỉnh Đồng Tháp thi đua phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự cạnh tranh và không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đúng trọng tâm, trọng điểm, với phương thức đa dạng, phù hợp thực tiễn và thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ đó phát huy hiệu quả tích cực. Công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua được đổi mới, tập trung hướng về cấp cơ sở, người lao động trực tiếp. Ngoài ra công tác tổ chức nêu gương, giới thiệu các mô hình sáng tạo “người thật, việc thật” thông qua hình ảnh hoá bằng video, phóng sự hoặc chia sẽ trực tiếp sinh động, từ đó đưa phong trào thư đua yêu nước đến gần người dân, bằng các giải pháp hữu hiệu đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Tổ chức phát động thi đua yêu nước, thi đua chuyên đề còn bị động, hạn chế về quy mô và số lượng do bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch; một số phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế còn tăng chậm.

Tại hội nghị, đại biểu các huyện cụm thi đua số 3 đóng góp và phân tích những mặt hạn chế cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện hoàn thành của 6 tháng cuối năm 2022, đó là: Tập trung mọi nỗ lực, khắc phục khó khăn thách thức, tranh thủ cơ hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế mở mức cao, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp. Chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 trong tổ chức, phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu và những chuyên đề thi đua đặc thù của địa phương. Kịp thời tôn vinh, hỗ trợ củng như tạo điều kiện để các nhân tố mới, mô hình, ý tưởng sáng tạo được áp dụng và phát triển trong thực tiễn cuộc sống.

Dịp này, có 4 cá nhân được Cụm thi đua khen thưởng số 3 - tỉnh Đồng Tháp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng./.

BT: Thuỳ Dung  + Ảnh: Tiến Thịnh