Xuất bản thông tin

null Đoàn Công tác Tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 250 của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn Công tác Tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 250 của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chiều ngày 28/7/2022, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM & TCCNNN Tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 tại huyện Tân Hồng.

UBND huyện Tân Hồng cho biết: đến nay huyện có 06/08 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu năm 2022  xã Tân Thành A đạt chuẩn xã nông thôn mới; có 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thương mại tiếp tục phát triển, thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo của huyện 5,03%; hộ cận nghèo 5,24%; có 11 Hợp tác xã, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ bơm tưới, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Riêng Ngành hàng lúa gạo, cây ăn tráicó gia 1trị kinh tế và chăn nuôi duy trì và phát triển, nhất là đàn trâu bò trên 16.880 con. Bên cạnh, Lãnh đạo Huyện kiến nghị: Quan tâm giới thiệu các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã có đủ điều kiện, năng lực tài chính về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 để địa phương triển khai thực hiện; hỗ trợ các chủ thể đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm đáp ứng bộ tiêu chí sản phẩm OCOP.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nổ lực của  Tân Hồng đạt được trong thời gian qua. Trưởng đoàn Công tác Tỉnh - đại tá Nguyễn Văn Hiểu lưu ý với Huyện sớm lập Quy hoạch xây dựng vùng gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng cánh đồng trọng điểm và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại (4.0), ứng dụng khoa học công nghệ có hiệu quả để chuyển giao cho nông dân vì là một trong ba nhiệm vụ đột phá của địa phương; Quản lý, theo dõi, đánh giá thực hành sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến lúa gạo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, chất lượng cao để hình thành vùng sản xuất có tập trung với quy mô  lớn. Về những kiến nghị của Huyện, Đoàn ghi nhận và tổng hợp trình UBND tỉnh.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác Tỉnh đi kiểm tra, giám sát thực tế cánh đồng trọng điểm xã An Phước “Sản xuất lúa bền vững theo hướng tiêu chuẩn SRP”, quy mô 50ha, sử dụng phân hữu cơ Trùn quế; Mô hình trồng nấm rơm trong nhà kín - xã Tân Phước và xã Bình Phú; Mô hình Điện năng lượng mặt trời kết hợp trang trại sản xuất nông nghiệp ấp Gò Bói- xã Tân Hộ Cơ./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng