Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 29/7/2022, UBND huyện Tân Hồng, Ban chỉ đạo 138 Huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022, công tác phòng chống ma túy, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị,  Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Tân Hồng cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an Tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 huyện, 6 tháng đầu năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm, các cơ quan chức năng tập trung làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử. Trong đó, phát hiện 16 vụ liên quan đến tội phạm trật tự xã hội, tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy bắt quả tang 04 vụ 4 đối tượng thu giử 103,639 gam ma túy loại Methamphetamine, 2 vụ 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giử 6 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế tăng 2 vụ so cùng kỳ, phát hiện 8 vụ 19 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, triệt xóa 16 vụ 112 đối tượng tham gia tệ nạn xã hội thu  giử tan vật trên 93 triệu đồng, 65 con gà, 54 điện thoại di động. kết quả đã điều tra khám phá 15/16 vụ đạt 93,75 %, trong đó án rất nghiêm trọng, đặt biệt nghiêm trọng đạt 100%, đã đưa ra truy tố, xét xử 16 vụ 24 bị cáo. Trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh bám sát các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, của tỉnh, đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua, bán người cũng như công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

 Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an và các tổ chức quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. MTTQ các cấp phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống mua bán người, gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư”…Công tác bảo đảm an toàn giao thông được huyện quan tâm, chú trọng, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn tính mạng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn huyện…

Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên thực hiện xảy ra 7 vụ giảm 2 vụ so cùng kỳ tăng 2 đối tượng vi phạm, có 1 người chết đã khởi tố 7/vụ đạt 100%, hiện đang quản lý 100 đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Cần thống nhất cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương trong bảo đảm an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tăng cường công tác nắm tình hình, bám địa bàn, lĩnh vực nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để sót lọt, tránh oan sai trong xử lý các vi phạm, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cũng như cần xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong trường học.

Dịp này, UBND Huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện thông tư 23 của Bộ Công an về quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn , cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Thanh Tùng