Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Sơ kết công tác xây dựng Đảng và Công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Sơ kết công tác xây dựng Đảng và Công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022

            Chiều ngày 04/8/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

            6 tháng qua, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng được nân cao, chất lượng đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tham dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ trực thuộc và cơ sở trên địa bàn huyện, đến nay đã phân công 38 đồng chí cấp ủy cấp huyện tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ, thông qua sinh hoạt, giúp các đồng chí cấp ủy nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, nhất là những khó khăn, vướn mắc để phản ảnh với cấp trên chỉ đạo giải quyết, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

            Công tác phát triển đảng được quan tâm, công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử...cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cử 32 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị, cử 13 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 137 đồng chí tham gia bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2022. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai theo đúng quy định. Bên cạnh, còn tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy kết nạp đảng viên mới 26 quần chúng ưu tú và kết nạp lại 01 trường hợp, nâng tổ số đảng viên toàn huyện 3.262 đồng chí, đề nghị tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 09 đồng chí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và triển khai Kế hoạch tự soi, tự sửa trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, ấp và Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận tại 38/38 khóm, ấp, đạt 100%.

     Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng. Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy, Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra và do Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Ban thường vụ Huyện ủy giám sát một tổ chức đảng, 01 đảng viên, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kiểm tra đối với 3 đảng viên, qua đó đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Tổ chức đảng và xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

              Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đoàn kết nội bộ để xây dựng Đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên kịp thời, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tư tưởng tâm trạng trong nhân dân, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, chủ động tham mưu xử lý thi hành kỷ luật đảng và đảng viên; theo dõi, đôn đốc khắc phục, tổ chức thực hiện sau kiểm tra, giám sát...

Thanh Tùng