Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

            Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của cấp trên và địa phương nhanh chóng được triển khai đến từng đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở 03 loại hình gắn với đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, chăm lo phục vụ và nâng cao mức sống cho nhân dân...

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới, Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể  thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trỏ trách nhiệm của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyệt định 217 và 218 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò người đúng đầu ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ của “Năm dân vận khéo” 2022; tăng cường đối thoại và giải quyết các vấn đề khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp, nhất là tranh chấp đất đai, các vấn đề người dân quan tâm về vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt, tệ nạn xã hội, số đề...Bên cạnh, phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sáng tạo của quần chúng nhân dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, gắn với triển khai, phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư. Từ đó, tạo sự chuyển biến nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng