Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

Trang chủ Tuyên truyền

Hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện  Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND Huyện về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Sáng ngày 03/8/2022, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn tại Hội trường Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện.

Đến dự Hội nghị có ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng Phòng  TDTHPL & XLVPHC Sở Tư pháp (Báo cáo viên cấp Tỉnh), cùng tham dự 47 đồng chí, gồm Thủ trưởng và 01 công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện; Thủ trưởng và 01 công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; công chức Địa chính; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Trưởng Công an và cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính của Công an.

             

(Quan cảnh Hội nghị )

            Tại buổi tập huấn ông Phạm Văn Ngọc - Trưởng Phòng  TDTHPL & XLVPHC Sở Tư pháp (Báo cáo viên cấp Tỉnh) đã giới thiệu tóm tắt về trình tự, thủ tục trong công tác xử phạt VPHC theo luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Triển khai các Nghị định có liên quan đến công tác xử phạt VPHC.

(ông Phạm Văn Ngọc – Báo cáo viên cấp Tỉnh)

            Phần thảo luận có nhiều đại biểu ý kiến xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính, thông qua đó Báo cáo viên đã trả lời những ý kiến của các đại biểu, đa số đều thống nhất cao với việc giải trình của Báo cáo viên.

            Qua buổi hội nghị tập huấn, các đạo biểu tham dự đã tiếp thu các văn bản liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính do các Báo cáo viên trình bày theo nội dung tập huấn được quy định trong kế hoạch.

Đặng Thị Trang