Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập dân cư năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập dân cư năm 2022

Sáng ngày 09/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập dân cư năm 2022, cho công chức văn phòng thống kê và các điều tra viên trên địa bàn Huyện.

Tại đây, Chi Cục thống kê Huyện hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu điều tra, nội dung thu thập các hộ dân cư tại 38 khóm, ấp trên địa bàn toàn huyện, với 1.600 hộ gồm: thu tiền công, tiền lương, hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của hộ và thu khác.

Qua việc điều tra thu nhập dân cư, làm căn cứ để huyện đánh giá mức thu nhập của từng hộ dân cư trên địa bàn, nhằm phục vụ công tác hoạch định chương mục tiêu xây dựng xã nông thông mới theo Thông tư 318, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII đề ra./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng