Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác số 02 Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thăm và làm việc tại Đảng bộ xã Bình Phú

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn công tác số 02 Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thăm và làm việc tại Đảng bộ xã Bình Phú

Tiếp tục đến thăm và làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về việc cụ thể hoá chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai thực hiện Chương trình hành động Huyện ủy năm 2022. Đoàn công tác số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng do ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân huyện làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Phú.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng bộ xã Bình Phú đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy định điều lệ đảng, quy chế làm việc, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên mới. Đảng bộ xã đã kết nạp 01 đảng viên mới, hoàn chỉnh 08 hồ sơ, cử 18 quần chúng tham gia học lớp nhận thức về đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện một số mô hình như: Nuôi dê, nuôi heo khép kín, mô hình trồng nấm rơm, mô hình ép dầu đậu phộng, mô hình nuôi lươn. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh chỉ đạo hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và đã được tỉnh công nhận trong tháng 05/2022; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt 5 chỉ tiêu. Công tác thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản được đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng được đảm bảo. Đảng ủy xã Bình Phú kiến nghị với Đoàn Công tác Ban Thường vụ Huyện ủy về quy hoạch, đầu tư khu di tích Chùa Phước Thiện, điều chỉnh quy hoạch tuyến dân cư Tân Thành – Lò Gạch từ cầu đúc đến kênh Tân Công Chí, giải quyết tạo điều kiện cho các hộ Việt Kiều tạm trú trên địa bàn xã, giải quyết cấp bằng khoán đất cho các hộ nghèo trên cụm tuyến dân cư…

Kết luận buổi làm việc, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần đoàn kết, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Ban chấp hành Đảng bộ xã cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao khả năng, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, nâng cao hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội quán, quan tâm đến công tác đào tạo giải quyết việc làm cho người dân, công tác xuất khẩu lao động, công tác giảm nghèo; cần nắm bắt cơ hội, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các Nghị quyết của cấp trên để tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, phối hợp cùng với đồn biên phòng và các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thanh Tùng