Xuất bản thông tin

null Trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện

            Chiều ngày 17/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự, ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp - Nguyên Bí thư Huyện ủy - Nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tân Hồng; ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

          Ông Lê Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng/Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện hứa quyết tâm sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được thời gian qua và tiếp tục cùng với Đảng bộ Quân sự huyện lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, gắn với phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, sẽ đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện ghi nhận những góp trong thời gian qua của ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp - Nguyên Bí thư Huyện ủy - Nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tân Hồng về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thanh Tùng