Xuất bản thông tin

null Đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Sa Rài

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Sa Rài

Sáng ngày 11/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở còn lại trong Huyện. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy.

Sáng ngày 11/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở còn lại trong Huyện. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Sa Rài là Đại hội điểm cấp cơ sở, làm tiền đề cho Đại hội đại biểu cấp cơ sở, trên địa bàn Huyện. Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Sa Rài chuẩn bị chu đáo bảo đảm yêu cầu, nội dung của Kế hoạch 35-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, đáp ứng được kỳ vọng của đại biểu Đảng bộ thị trấn Sa Rài. Cụ thể là: Quy trình, nội dung Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có sự linh hoạt trong sắp xếp thứ tự các nội dung một cách khoa học theo hướng dành nhiều thời gian cho việc thảo luận. Công tác điều hành thưc hiện đúng quy chế Đại hội, có sự phân công cụ thể nhịp nhàn giữa các thành viên của Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu đại hội, các tổ giúp việc tạo nên không khí đại hội nghiêm túc cởi mở, từ đó chất lượng nội dung, từng phiên điều hành bảo đảm chương trình đề ra.

Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng đề nghị Đảng bộ cấp cơ sở còn lại chuẩn bị tốt các bước để tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở theo lịch và thời gian được phê duyệt./.

BT: Kim Lệ + QP: Tiến Thịnh