Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng

            Sáng ngày 05/9/2022, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp do Ông Phan Văn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng. Cùng đi với đoàn có Ông Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện,  Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn.

          Từ đầu năm 2022, Ban thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản thực hiện hoàn thành 4/5 nhiệm vụ trọng tâm; có 4/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, huyện có 11 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Xây dựng nông thôn mới, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 6 xã trên toàn huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2022 xã Tân Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động thương mại và dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước; hoạt động doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp được quan tâm; tổng thu ngân sách đạt 179% kế hoạch.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm được cho hơn 3.700 lao động, đạt 186%. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được triển khai gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương; an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng thực hiện tốt các nhóm công việc sau từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo như: Rà soát lại các chỉ tiêu cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt cho tổ chức, công dân, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân trong đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, cần có đề án quy hoạch, kế hoạch cho từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể đế phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất từ các mô hình tăng lợi nhuận trên đơn vị canh tác, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn với các địa phương, kêu gọi đầu tư phát triển trung tâm thương mại, quan tâm đầu tư xây dựng xã, huyện nông thôn mới, thi trấn đạt đô thị loại IV, chú trọng các mô hình và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa người dân tham gia lao động theo hợp đồng ở nước ngoài. Điều quan trọng mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn để làm được những công việc trên, trước hết tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thật sự đoàn kết thì việc lãnh chỉ đạo của Huyện ủy Tân Hồng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề án phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Thanh Tùng