Xuất bản thông tin

null Phiên trù bị Đại hội Đảng viên Khối Kinh tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phiên trù bị Đại hội Đảng viên Khối Kinh tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng, chiều 11/5/2020, Đảng bộ Khối Kinh tế tổ chức phiên trù bị Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng, chiều 11/5/2020, Đảng bộ Khối Kinh tế tổ chức phiên trù bị Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo phiên trù bị có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Tổ giúp việc, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cùng 79 đảng viên trong Đảng bộ Khối Kinh tế được triệu tập, trong đó có 77 đảng viên chính thức.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí; Bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí.

Trong phiên trù bị đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và sinh hoạt Quy chế bầu cử trong Đảng và nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo tổng hợp, việc triển khai lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Huyện VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những gợi ý của cấp trên.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng