Xuất bản thông tin

null Mở 02 lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em

Chi tiết bài viết Tin tức

Mở 02 lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em

Sáng ngày 05/9/2022, xã Tân Công Chí tổ chức 02 lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại  ấp Thống Nhất 1 và ấp Thống Nhất 2. Mỗi lớp có từ 25 đến 30 em, tuổi từ 07 tuổi đến 15 tuổi tham gia.

 Trong thời gian 6 ngày, các em được hướng dẫn những động tác khởi động trên cạn; kỹ thuật hít – thở kết hợp với quạt tay, chân; kỹ thuật bơi ếch, bơi trường sấp, bơi tự do và thực hành bơi, nổi người trên mặt nước.

Theo kế hoạch, toàn xã mở 07 lớp bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, với 175 em tham gia, kết thúc khóa học có 100% trẻ em biết bơi. Thông qua lớp bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, giúp cho các em biết bơi lội, để tự bảo vệ cho mình, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước xảy ra./.

Trần Hoàng Thạnh