Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Trang chủ Tin tức

Tân Hồng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

            Trong 02 ngày, ngày 08 và ngày 09/9/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022.

          Tại đây, Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được thông tin chi tiết Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Bên cạnh, còn hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ ấp, khóm; xây dựng báo cáo, chương trình, biên bản sinh hoạt và phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú...

Lớp bồi dưỡng, giúp cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm vững những nội dung của Chỉ thị, quy định và hướng dẫn. Từ đó, đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Cùng với đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy đảm bảo phát huy đúng năng lực, sở trường, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng