Xuất bản thông tin

null Bộ quốc phòng thanh tra công tác quốc phòng đối với UBND Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Bộ quốc phòng thanh tra công tác quốc phòng đối với UBND Huyện

Trong 02 ngày, ngày 15 và ngày 16/9/2022, Đoàn thanh tra Bộ quốc phòng do Đại tá Bùi Mạnh Thắng - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ quốc phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác số 2 cùng các thành viên trong Đoàn tiến hành thanh tra công tác quốc phòng đối với UBND huyện Tân Hồng. Tiếp và làm việc với Đoàn, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Kết quả thanh tra cho thấy: Từ đầu năm 2019 đến nay, Huyện ủy và UBND huyện Tân Hồng quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dự bị động viên và Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại quốc phòng - an ninh, gắn quốc phòng với an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế; quản lý bảo vệ các công trình quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc...Bên cạnh, thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên; công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Qua đó, Đoàn Thanh tra Bộ quốc phòng ghi nhận những kết quả đạt được của UBND huyện Tân Hồng trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng thời gian qua. Tuy nhiên, Đoàn cũng yêu cầu Tân Hồng chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng trong lực lượng dân quân thường trực; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhằm nêu cao tình thần cảnh giác; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo đúng Nghị định số 21, ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ kết quả đánh giá công tác thanh tra quốc phòng của Đoàn Thanh tra Bộ quốc phòng, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu UBND huyện nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của Đoàn thanh tra, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau thanh tra, nhằm góp phần đưa hoạt động công tác quốc phòng địa phương đi vào nền nếp, có hiệu quả cao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng