Xuất bản thông tin

null Đoàn giám sát HĐND Tỉnh làm việc tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn giám sát HĐND Tỉnh làm việc tại huyện Tân Hồng

Sáng ngày 21/9/2022, Đoàn công tác Ban kinh tế Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong lập, quản lý quy hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất khi triển khai thực hiện dự án giai đoạn từ năm 2018 đến nay trên địa bàn Huyện. Tham gia cùng đoàn công tác có Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Đoàn đã đi tìm hiểu thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên tuyến tỉnh lộ ĐT 842 đoạn qua xã Tân Phước và thăm bà con di dời tái định cư giao mặt bằng cho thi công cầu Tân Thành B. Sau khi đi thực tế, Đoàn làm việc với UBND huyện Tân Hồng.

Theo báo cáo của UBND Huyện từ năm 2018 đến nay, UBND Huyện thực hiện phê duyệt tổng cộng 08 dự án, trong đó có 02 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 06 dự án đang triển khai thực hiện đang kêu gọi đầu tư; đang triển khai xây dựng 07 công trình thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời hiện chính sách, pháp luật về công tác rà soát các quy hoạch trên địa bàn tích hợp vào quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Về công tác giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất, bồi thường hổ trợ tái định cư trong thực hiện các dự án trên địa bàn, Huyện tiếp nhận 50 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, qua đó chỉ đạo các cơ quan giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh đánh giá cao UBND huyện Tân Hồng đã lãnh đạo tốt việc giải phóng mặt bằng trên tuyến lộ ĐT 842, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân khi thu hồi đất xây dựng cầu Tân Thành B, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến lưu ý với Huyện trong thời gian tới rà soát lại quy hoạch đô thị loại IV thị trấn Sa Rài, đô thị loại V Giồng Găng để Tỉnh hỗ trợ; quan tâm quy hoạch cho xây dựng huyện nông thôn mới, rà soát lại quỹ đất nằm trong quy hoạch tránh quy hoạch treo, quỹ đất sạch trong xây dựng công trình, quan tâm bồi thường tái định cư, bố trí dân cư, quan tâm đời sống người dân sau tái định cư, hoặc chuyển nghề cho người dân./.

Thanh Tùng