Xuất bản thông tin

null Kết quả 5 năm tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả 5 năm tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

            Sáng ngày 28/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phối hợp về “Phát huy vai trò tôn giáo  tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 - 2020.

          Qua 5 năm triển khai thực hiện, các chức sắc tôn giáo phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia thực hiện tốt chương trình phối hợp một cách có hiệu quả, giúp tín đồ các tôn giáo nhận thức được trách nhiệm của cá nhân, tổ chức mình trong việc bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 11 mô hình, câu lạc bộ tín đồ tôn giáo tham gia tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, với gần 600 thành viên tham gia, thông qua các phần việc như: thu gom xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; xử lý rác sinh hoạt, chăn nuôi...Bên cạnh, còn xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường, mô hình “5 không - 3 sạch”, tuyến đường sáng - xanh - đẹp và an toàn...góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt tiêu chí 17 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các chức sắc, chức việc, tín đồ ton giáo còn tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội...tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng.

          Tại hội nghị, các đại biểu còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp, vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương cũng như những khó khăn, hạn chế trong thực hiện.

          Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện mô hình “Phát huy vai trò tôn giáo  tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 - 2020./.

 BT: Kim Lệ + QP: Tiến Thịnh