Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu và ước thực hiện cả năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu và ước thực hiện cả năm 2022

Sáng ngày 28/9/2022 UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp.

Nhìn chung 09 tháng đầu năm 2022,tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp ổn định; thu ngân sách trên địa bàn và thu nợ chương trình 105/CP vượt kế hoạch đề ra. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư có chuyển biến tốt; Tỷ lệ lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tỳ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt khá cao. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; an ninh trật tự được đảm bảo, thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác tuyển quân năm 2022, tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp Huyện đạt yêu cầu đề ra. Về nông nghiệp, từ đầu năm đến nay nông dân xuống giống lúa được 50.921 ha, năng suất bình quân đạt 64,7 tạ/ha, sản lượng đạt 175.060 tấn. Sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày được nông dân chú trọng phát triển, diện tích xuống giống đến nay 2.955/3.300 ha, ước cuối năm đạt 3.300 ha; Song song với thu hoạch lúa Hè thu, bà con nông dân cũng tiến hành xuống giống lúa vụ Thu đông năm 2022 được 7.122/8.500 ha.Tổng đàn trâu, bò đến nay có 17.885/18.000 và ước cuối năm đạt 18.000 con; Đàn Heo 26.084 con; Đàn gia cầm 1.174.500 con. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 89.325/75.000 tấn.Trong 09 tháng đầu năm có 02 xã là: Bình Phú và Tân Phước đã được Tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thông Bình đạt 15 tiêu chí và xã Tân Thành A đạt 16 tiêu chí. Hiện nay, xã Tân Thành A đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Tỉnh phúc tra và xem xét công nhận xã đạt nông thôn mới. Đến nay đã có 17 sản phẩm tiềm năng của 12 chủ thể đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022; Trên địa bàn Huyện hiện có 14 Hợp tác xã 09 Hội quán và 95 Tổ hợp tác. Hiện tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp là 31 doanh nghiệp, với 69 lao động.

 Các hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn Huyện có 01 dự án được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án Xây dựng Kho lạnh và Nhà máy chế biến thủy sản TH3 của Công ty Cổ phần 3 Đời Tân Hồng, 03 dự án các nhà đầu tư đang trình xin chủ trương đầu tư của Tỉnh và có 05 nhà đầu tư đang quan tâm tìm hiểu để lập thủ tục đầu tư trong thời gian tới. Phong trào khởi nghiệp tiếp tục gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được thúc đẩy dần đi vào chiều sâu, góp phần phát huy tinh thần tự thân lập nghiệp của người dân, nhất là lực lượng thanh niên trẻ.Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu - chi ngân sách nhà nước theo quy định, chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán đầu năm. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo quản và sửa chữa trường lớp chuẩn bị khai giảng năm học mớ, thực hiện hoàn thành công tác xét tuyển sinh vào lớp 6 của các trường TH-THCS, THCS, THCS-THPT và tuyền sinh lớp 10 năm học 2022-2023; Công tác đào tạo nghề, việc làm được chú trọng; tổ chức đưa lao động có đủ điều kiện đi lao động ở nước ngoài tham dự sàn giao dịch lao động do Tỉnh tổ chức, đến nay số lao động xuất cảnh 69 người đạt 84,14% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 3.727/2.000 lao động, và khai giảng được mở được 24 lớp dạy nghề nông thôn với 533 học viên.Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, củng cố, kiện toàn hệ thống y tế từ Huyện đến cơ sở; Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được triển khai gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; Tình hình an ninh trật tự an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm trong 03 tháng còn lại của năm 2022 như: Thường xuyên dự báo tình hình sâu bệnh để kịp thời hướng dẫn nông dân cách phòng và điều trị nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Vận động Nhân dân chung tay trong thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì các tiêu chí đã đạt đối với xã đạt chuẩn Nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí còn lại của 2 xã Thông Bình, Tân Thành A; thực hiện tiêu chí NTM nâng cao đối với các xã Tân Hộ Cơ, Tân Phước, An Phước. Tập trung thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới. Tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư sớm khởi công các công trình còn lại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình năm 2022; đặc biệt là các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022. Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền “kỷ cương, trách nhiệm” phục vụ Nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”; thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế ổn định./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng