Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022 -2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022 -2025

            Sáng ngày 29/9/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn năm 2022 -2025. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 12 điểm cầu huyện, thành phố trong Tỉnh; Trường Chính trị Tỉnh, Cục thủy lợi Tỉnh. Ông Nguyễn Phước Thiện - Giám Đốc sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, có ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng với các Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện, Ban chỉ đạo xã.

Lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp thu 19 chuyên đề như: Tổng quan Chương trình MTQG (Mục tiêu quốc gia) xây dựng NTM (Nông thôn mới) và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM các cấp và việc đánh giá, công nhận và thu hồi NTM giai đoạn 2021 - 2025; Các vấn đề về xây dựng NTM cấp thôn, bản; Quy hoạch và đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng NTM; Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM,  Phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương; Xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; Chuyển đổi số trong xây dựng NTM; Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và an toàn thực phẩm; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống; Xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa, Phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị nông sản; Giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nông thôn; Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; Vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng NTM; Công tác theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM có sự tham gia của người dân; Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng.

Qua tập huấn, giúp cho cán bộ các cấp kịp thời nắm bắt những kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và của từng địa phương trong thời gian tới./.

Thanh Tùng