Xuất bản thông tin

null Đại biểu quốc hội đon vị bầu cử số 01 tiếp xúc cử tri xã An Phước

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại biểu quốc hội đon vị bầu cử số 01 tiếp xúc cử tri xã An Phước

Sáng ngày 30/9/2022, Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 01 đã đến tiếp xúc cử tri xã An Phước - huyện Tân Hồng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đại biểu quốc hội đã báo cáo với bà con cử tri về nội dung, chương trình của kỳ hợp thứ  IV Quốc hội khóa XV, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ hop trước. Qua đó, cử tri đã có 8 lượt ý kiến gửi đến đại biểu Quốc hội như: sớm giải quyết chế độ chính sách còn tồn động cho thương binh, gia đình có công cách mạng; giải quyết chế độ cho công an xã trước đây nghỉ việc khi thực hiện đưa Công an chính quy về xã, thị trấn; giải quyết đất đai thuộc Nông trường Giồng Găng cũ; xem xét lại hành lang đường bộ để người dân xây cất nhà; đẩy nhanh tiến độ thi công cống thoát nước tại cụm dân cư chợ An Phước; giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho công nhân tại Công ty Gạch Men Hà Thanh, Công ty may Phương Vũ.

Các ý kiến trên được Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Riêng các nội dung kiến nghị còn lại, UBND Huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục giải quyết. Về chế độ BHXH, BHYT cho công nhân có liên quan đến các Công ty trên huyện Tam Nông, Phó Chủ tịch UBND Huyện tiếp thu và sẽ trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Tam Nông để có hướng giải quyết quyền lợi cho công nhân.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ghi nhận những ý kiến của cử tri, mong rằng bà con tiếp tục đồng thuận ủng hộ các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước như giải phóng mặt bằng khi xây dựng mở rộng các tuyến đường qua điạ phương. Còn riêng vấn đề giải quyết đất thuộc Nông Trường Giồng Găng trước đây, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, tổng hợp để UBND Tỉnh tiếp tục đề nghị các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Thanh Tùng