Xuất bản thông tin

null Triển khai “Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non” năm học 2022 - 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai “Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non” năm học 2022 - 2023

         Sáng ngày 07/10/2022, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị triển khai “Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non” năm học 2022 - 2023 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, mẫu giáo và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn Huyện.

          Tại đây, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, mẫu giáo xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ; hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục Mần non sau chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với bối cảnh địa phương...

          Hội nghị nhằm giúp cán bộ quản lý và giáo viên mầm non nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Thanh Tùng