Xuất bản thông tin

null Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022

        Chiều ngày 30/9/2022, Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tân Hồng tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 03 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

09 tháng đầu năm 2022, với sự quyết tâm và chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Tân Hồng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều  đường giao thông nông thôn được nâng cấp, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng, cột cờ, cổng ngõ được xây dựng, bộ mặt nông thôn trở nên khang trang, sạch đẹp hơn; nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng thay thế những căn nhà tạm, dột nát. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, phát triển sản xuất. Huyện Tân Hồng hiện nay có 6/8 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Phước và Bình Phú. Và huyện đang tập trung nguồn lực để xã Tân Thành A được công nhận xã Nông thôn mới vào năm 2022, cũng như phấn đấu xây dựng huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm năm 2025.

Phát biểu chị đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: trong 03 tháng còn lại của năm 2022 Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu để xã Tân Thành A được công nhận xã Nông thôn mới trong năm 2022; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 6 xã đã đạt chuẩn, thực hiện các nội dung để hoàn thành các tiêu chí nâng cao theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn các xã. Đồng thời, huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo, đảm bảo đồng bộ, kết nối với xã và vùng. Tập trung thực hiện phát triển sản xuất, phát huy các sản phẩm lợi thế của huyện, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung có quy mô. Tiếp tục tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã, các đơn vị liên quan bám sát Nghị quyết, Kế hoạch đã ban hành để triển khai thực hiện. Các Phòng, ban chuyên môn của Huyện tăng cường trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh