Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Sáng ngày 01/10/2022, Tại trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, thị trấn Sa Rài, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”, chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch CoVid - 19".

Tại buổi lễ, ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh và nêu lên mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ học tập suốt đời. Qua đó, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ chuyển đổi số, đặc biệt là các lớp học theo chương trình giáo dục và các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu người học. Tử đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh, còn tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”, gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rol, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tài liệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, văn nghệ cùng với các hoạt động thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa đọc tại các trường học.

          Dịp này, Hội Khuyến học vả Khoa học lịch sử huyện tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó đang theo học tại trường THCS Nguyễn Văn Tiệp.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh