Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai công tác diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2022

Sáng ngày 05/10/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy/Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện, Thượng tá Huỳnh Ngọc Ẩn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng với các thành viên ban chỉ đạo diễn tập huyện, lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng quân sự xã, Trưởng Công an các xã tổ chức diễn tập năm 2022.

Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 gồm 3 giai đoạn huấn luyện với 5 vấn đề huấn luyện. Năm nay, Huyện chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 3 xã: Thông Bình, Tân Thành A, Tân Phước. Thời gian diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã  diễn ra cuối tháng 10 năm 2022.

Kết luận Hội nghị  Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng/Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các xã, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện cần phải căn cứ các chức năng nhiệm vụ đã đựơc phân công tham mưu cho UBND huyện, chỉ đạo các ngành đoàn thể ở địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo đúng yêu cầu. Trên cơ sở ý kiến, sự hướng dẫn của cơ quan quân sự, công an và các ngành để xây dựng kịch bản diễn tập phù hợp với địa phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có khó khăn, vướng mắc báo cáo về huyện. Các cơ quan, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phối hợp với các xã hướng dẫn, xây dựng phương án, kịch bản, đảm bảo yêu cầu, đồng thời cử lực lượng tham gia cùng xã. Các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên biết tham gia và thực hiện các nội dung diễn tập để đợt diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Thanh Tùng