Xuất bản thông tin

null Xã An Phước: Mô hình “Ngày thứ 2, thứ 6 không viết, ngày thứ 5 không hẹn”

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã An Phước: Mô hình “Ngày thứ 2, thứ 6 không viết, ngày thứ 5 không hẹn”

Ngày 12/9/2022, UBND xã An Phước có ban hành Kế hoạch số: 123/KH-UBND, về Thực hiện mô hình “Ngày không hẹn, tuần không viết”. Đây là mô hình mới được thực hiện tại địa phương, giúp cho các tổ chức và người dân giải quyết nhanh chóng một số thủ tục hành chính mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, “Không viết” là khi các tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính vào “ngày thứ 2, thứ 6 hằng tuần có yêu cầu, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã sẽ viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ, trừ một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ.

“Không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào “ngày thứ 5 của tuần thứ 2 trong tháng, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày, không viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Cách làm này được áp dụng đối với một số thủ tục nhất định có thể rút ngắn được thời gian, đúng quy định.

Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ 2, thứ 6 không viết, ngày thứ 5 không hẹn” tại xã An Phước, các thủ tục hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiên cho người dân.

Được biết, trước đây việc thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được thực hiện trong 2 ngày; thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân là 3 ngày; thủ tục đăng ký lại khai sinh là 5 ngày. Nhưng từ khi triển khai và thực hiện mô hình “Ngày không hẹn, tuần không viết” thì các thủ tục nêu trên được giải quyết trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính./.

Đỗ Thị Thúy Kiều