Xuất bản thông tin

null Họp Hội đồng quản trị phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quý III

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Họp Hội đồng quản trị phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quý III

Chiều ngày 18/10/2022, Ban đại diện hội đồng quản trị phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hồng tổ chức phiên họp thường kỳ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đến dự, ông Lại Văn Bé Chín -Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh; bà Trần Thanh Trúc -Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng/Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện.

Tính đến cuối tháng 09 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng là trên 369 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021, trong đó nguồn vốn Trung ương gần 362 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 334 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương trên 28 tỷ đồng, huy động tiết kiệm trong dân trên 20 tỷ đồng, huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm vay vốn trên 7 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trên 6 tỷ đồng. Về sử dụng nguồn vốn, doanh số cho vay tù đầu năm đến cuối tháng 09 đạt trên 105 tỷ 410 triệu đồng. Một số chương trình cho vay lớn như: cho vay hộ cận nghèo trên 18 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo trên 108 tỷ đồng, cho vay để làm hệ thống nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên 69 tỷ đồng, hộ nghèo  trên 18 tỷ đồng, vay sản xuất kinh doanh trên 27 tỷ đồng, cho vay theo nghị quyết 11 trên 14 tỷ đồng…Bên cạnh, doanh số thu nợ đạt trên 64 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2022 đạt trên 367 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng trên 45 tỷ đồng, tỷ lệ tín dụng tăng 14%. Hoạt động giao dịch xã đã dần đi vào ổn định, ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đạt hiệu quả cao trong việc truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện ghi nhận sự đóng góp của Ban đại diện nói chung, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách nói riêng trong việc thực hiện an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ đầu năm đến nay. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Trong quý IV năm 2022 cần làm tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên Ban đại diện; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát cơ sở, nhất là đối với các xã, thị trấn có nợ quá hạn, nợ xấu. Các thành viên là Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng quản lý, giám sát nguồn vốn,  phối hợp cùng các Tổ thu hồi công nợ đôn đốc, làm tốt hơn nữa công tác huy động vốn, công tác tín dụng. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3%; tỷ lệ khoanh nợ xuống 2%, và lã tồn động 0,5% vào cuối năm 2022./.

Thanh Tùng