Xuất bản thông tin

null Kết quả công tác Dân vận quý III năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kết quả công tác Dân vận quý III năm 2022

            Chiều ngày 19/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị nghe Ban Dân vận Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện báo cáo tình hình hoạt động Quý và nhiệm vụ quý IV năm 2022. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

          Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tóm tắt tình hình nhân dân và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội Huyện. Kết quả nổi bật là các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ và tạo sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân, thông qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì người nghèo”; chương trình an sinh xã hội, vệ sinh môi trường; tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới và thực hiện tốt an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác tiêm vắccin, phòng dịch bệnh CoVid -19...Bên cạnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng luôn đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp sát người, sát việc, sát cơ sở, phát huy tốt những việc Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn kết với việc Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả cũng như nỗ lực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng huyện đạt được trong thời gian qua. Bí thư Huyện ủy mong rằng trong quý IV những tháng cuối năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; vận động đối tượng trong độ tuổi tham gia xuất khẩu lao động; quan tâm và chăm lo kịp thời gia đình nghèo, khó khăn và trẻ em trên địa bàn; phòng chống dịch bệnh CoVid- 19; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng