Xuất bản thông tin

null Tỉnh uỷ Đồng Tháp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tỉnh uỷ Đồng Tháp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Sáng 28/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng/Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tại huyện Tân Hồng thực hiện 02 điểm cầu: Điểm cầu tại Hội trường Huyện uỷ do ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cùng với các đồng chí Huyện uỷ viên; Bí thư Đảng uỷ xã Tân Công Chí; Thủ trưởng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Huyện. Điểm cầu Hội trường UBND huyện ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện; các Phó Bí thư, cán bộ Tuyên giáo Đảng uỷ xã, thị trấn.

Các đại biểu được nghe Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong thông báo nhanh nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

 Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển thêm ngành hàng sen; thực hiện đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp; theo dõi hỗ trợ các địa phương phát triển chuỗi liên kết ngành hàng, tổ chức Lễ hội Cá tra, Mekong Startup v.v..

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh