Xuất bản thông tin

null Tiến độ xuống giống lúa Hè thu trên 22.300 ha

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiến độ xuống giống lúa Hè thu trên 22.300 ha

Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng xuống giống lúa Hè thu 2020 trên 22.300 ha, trong đó có trên 17.430 ha trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh và gần 4.900 ha đang trổ chín ở xã Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Tân Phước. Về cơ cấu giống trong vụ này, nông dân sử dụng chủ yếu Nếp LA chiếm trên 51% và một số giống lúa như OM 4900, OM 5451, đài thơm 8, OM 18....

Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng xuống giống lúa Hè thu 2020 trên 22.300 ha, trong đó có trên 17.430 ha trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh và gần 4.900 ha đang trổ chín ở xã Tân Thành A, Thông Bình, Tân Công Chí, Bình Phú và Tân Phước. Về cơ cấu giống trong vụ này, nông dân sử dụng chủ yếu Nếp LA chiếm trên 51% và một số giống lúa như OM 4900, OM 5451, đài thơm 8, OM 18....

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng khuyến cáo: Trong thời gian tới, trên diện tích lúa Hè thu sẽ xuất hiện một số đối tượng gây hại như: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy phấn trắng, bọ trĩ, bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, muỗi hành, chuột, lem lép hạt.

Do đó, bà con nông dân thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của dịch bệnh gây hại để có biện pháp phòng trị kịp thời, đồng thời áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp... nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm áp lực sâu bệnh hại, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận trong vụ Hè thu./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh