Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Mở 09 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Mở 09 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Tính đến hết tháng 10 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng đã tổ chức mở được 09 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đạt 69,2% kế hoạch, trong đó có 130 học viên được cấp giấy chứng nhận gồm các nghề như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loài hoa ở xã An Phước, Tân Phước; Kỹ thuật nuôi lươn ở xã Bình Phú và xã Thông Bình; Chăn nuôi gà, vịt theo hướng an toàn sinh học ở xã An Phước; Kỹ thuật nuôi bò ở xã Bình Phú. Và đang tiếp tục thực hiện mở 03 lớp kỹ thuật nuôi ếch theo hướng an toàn sinh học ở xã Tân Thành B; kỹ thuật nuôi dê và kỹ thuật trồng nấm rơm ở xã Tân Phước.

Qua các lớp dạy nghề nông nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, cơ cấu lại nguồn lao động tại địa phương. Đồng thời giúp lao động nông thôn trang bị thêm những kiến thức để ứng dụng  hiệu quả khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống./.

Thuỳ Dung