Xuất bản thông tin

null Trao 04 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao 04 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Nằm trong chương trình hoạt động “Tết Qân - dân” năm 2023 tại xã Tân Thành A - huyện Tân Hồng. Chiều ngày 01/11/2022, Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội LHPN Huyện và Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện tiếp và làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Chi nhánh Tân Hồng.

Tại đây, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Chi nhánh Tân Hồng  trao bảng tượng trưng hỗ trợ 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn tại xã Tân Thành A, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được trích từ nguồn doanh thu của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Công Luận ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay đóng góp chia sẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tân Hồng đã cùng với chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đối với số tiền tiếp nhận, lãnh đạo Huyện giao cho ngành chuyên môn hướng dẫn các gia đình được hỗ trợ nhà thực hiện các thủ tục và xây dựng cất đảm bảo, an toàn có thời gian sử lâu dài./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh