Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Thông Bình, Tân Thành A

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Thông Bình, Tân Thành A

            Ngày 09/11/2022, Đoàn khảo sát, kiểm tra thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện do Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Thông Bình và Tân Thành A về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, đến nay xã Thông Bình đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 07 tiêu chí gồm quy hoạch, giao thông, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Còn xã Tân Thành A đến nay thực hiện đạt 12/19 tiêu chí, còn 07 tiêu chí gồm Quy hoạch, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, lao động, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm đang phấn đấu đạt vào cuối năm nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng ghi nhận sự nỗ lực của xã Thông Bình và Tân Thành A trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ nét… Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hai địa phương củng cố, kiện toàn Ban quản lý, các Ban phát triển ấp, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn; .đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới còn lại; các ban, ngành huyện cần tiếp tục hỗ trợ cho hai xã sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Riêng xã Tân Thành A cần phối hợp chặt chẽ cùng các ngành đoàn thể hoàn thành các hồ sơ minh chứng, đồng thời thực hiện tốt các tiêu chí của từng ngành phụ trách để xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới vào cuối năm 2022./.

Thanh Tùng